Buod ng Kabanata XIX - Karanasan ng Isang Guro

Buod & Tauhan:
o Galit ni Ibarra
    >pagpapatawad
     >pagpapatuloy- Don Rafael
       >Magpatayo ng paaralan

Guro
   >kahigpitan ng Pari- Padre Damaso

Sakit:
>pananakit sa mga mag-aaral- palo-pisikal
   >emotional abuse
>maling paraan ng pagtuturo-makaluma
>maling pag disiplina- "palo"
>kawalan ng paggalang sa karapatan
>kakulangan ng kagamitan sa paaralan
>di-sapat na sahod- kurapsyon
>diskriminasyon-mag-aaral
>Ibarra- paaralan , Don Rafael-"pagpapatawad" - mali

No comments: